סחר בינלאומי

חלק מיחסי הגומלין הקיימים בין מדינות רבות בא לידי ביטוי בתחום של סחר בינלאומי. מדינות רבות וחברות עסקיות עוסקות מידי יום בייבוא
וייצוא של סחורות וזאת על פי צרכיה ויכולתה לנפק סחורות. אלו משונעות דרך הים, האוויר והיבשה ומאפשרות בעצם ליצור כלכלה ערה ומתפתחת.
בחלק רחב מהמדינות מהווה הסחר הבינלאומי חלק עיקרי בכל הנוגע לתוצר מקומי גולמי ולכן חשיבותו רבה ומשמעותית.

התפיסה כיום היא שללא פעילות ענפה של סחר בינלאומי לא ניתן להגיע לניהול של כלכלה מודרנית ומתפתחת. לסחר בינלאומי נוספו מספר
תצורות ולא מדובר רק על ייבוא וייצוא של סחורות אלא גם סחר הנוגע לשירותים לוגיסטיים, הון, השקעות, משאבי אנוש, ידע ועוד.

האפשרות לייצא סחורה, שירותים וידע מאפשר למדינות רבות להתמקד בפעילות בה היא מצטיינת ולשווק את התוצרת לכמה שיותר מדינות וחברות.
ההתמחות וההצלחה בייצור של סחורות ושירותים מהווה תהליך של הצלחה ובו המדינה זוכה להערכה רבה וממון המאפשר לה להזניק מתוכה
פרויקטים אחרים דומים שיאפשרו לו ליצור מגוון רחב יותר של סחורות ומוצרים ייחודיים לה. אלו יגבירו את הייצוא ועמו את ההכנסה, מקומות העבודה
ובאופן כללי יתרמו לצמיחה חיובית בתחומים רבים של הכלכלה באותה מדינה.

אחת מהמגמות החיוביות בתחום בשנים האחרונות נוגעות למאמצים רבים הנעשים לצמצמם למינימום את המגבלות הקיימות בתחום הסחר הבינלאומי.
במדינות מסוימות עדיין קיימים הגבלות הנוגעות לייבוא סחורות וזאת באמצעות המכסים באותן מדינות כמו גם תקנות וחוקים שמטרתן למנוע ייבוא
מסיבי פנימה וזאת על מנת להימנע מתחרות מבחוץ. המגבלות הקיימות חלות במדינות אשר רוצות למנוע אבטלה רחבה, למנוע סיטואציות של אי
יכולת ברכישת מוצרים מסוימים בשוק החופשי ועוד.

ישראל כיום נחשבת לשחקן חשוב בסחר בינלאומי. מדינות רבות נהנות מייצוא רחב של מוצרי הייטק כחול לבן, ייצוא בתחום החקלאות והתעשייה,
תרופות וכימיקלים, פלסטיקה, ייצוא ביטחוני, מערכות אלקטרוניות מתקדמות. כל אלו מכניסים למדינה סכומים המגיעים להיקפים של מיליארדי
דולרים בשנה.

פוסטים אחרונים