e commerce – היבטים משפטיים

e commerce – היבטים משפטיים

האינטרנט היא זירה של אינטרקציות רבות בין צדדים שונים ובעלת מאפיינים משפטיים מיוחדים עקב כך. שאלות כמו: קניין רוחני, תנאי שימוש,
אנונימיות ברשת, לשון הרע ועוד הינן מורכבות בהיבט של הסחר המקוון ובעל האתר או זירת המסחר צריך לתת להם מענה מסודר בכדי
להימנע מתביעות ובעיות עתידיות.

נושא זכויות יוצרים
החוק מפרט מספר פעולות אסורות הנוגעות לזכויות יוצרים: העתקה, פרסום ראשוני של היצירה, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור,
עשיית יצירה נגזרת והשכרה. כל הפעולות הנ"ל אסורות כמובן והמבצע אותן עשוי להיתבע על ידי בעל הזכויות.
בהיבט הזה חשוב גם לתת את הדעת לנושא מול ספקי משנה שמבצעים עבודות מוזמנות מבעל האתר כגון פרילאנסרים, חברה לבניית אתרים
או נותני שירותים אחרים. חשוב להסדיר את העניין מולם ולהכניס סעיפים לחוזה ההתקשרות המדברים על איסור הפרת זכויות יוצרים ושיפוי
עקב הפרה לרבות לצד ג'.

מדיניות מסודרת בנושא פרטיות
צריכה להיות הבנה והתייחסות לגבי נושא הפרטיות במספר היבטים:
איזה מידע נאסף ובאילו אמצעים
נושא אחסון ואבטחת המידע הנאסף
מי רשאי ויכול להיחשף למידע
מסירת מידע לצד שלישי
האופן והמיקום שבו תוצג מדיניות הפרטיות באתר

נושא החוק להגנת הצרכן או עסקת מכר מרחוק
המידע והפרטים שאלינו לגלות לקונה לפני כריתת החוזה
זכויות ביטול החוזה במסחר אלקטרוני
זמני ביטול החוזה בעסקאות מכר מרחוק
אחריות כלפי הלקוח במקרה של זירת מסחר

תנאי השימוש באתר
בין מי למי מתקיים ההסכם ועל אילו שירותים הוא חל
הגבלת השימוש באתר
זכויות הקניין הרוחני של בעלי האתר
ביצוע ותיעוד הסכמת הגולש לתנאי האתר
הגבלת אחריות האתר ובעליו

הפצת מסרים פרסומיים
קבלת הסכמה מפורשת מהלקוח ותיעודה
אפשרות להסרה מרשימת התפוצה

המאמר הינו למטרות מידע בלבד ולא לצורך מתן יעוץ משפטי. עליך ליצור קשר עם עורך דין כדי לקבל ייעוץ משפטי לכל סוגיה

פוסטים אחרונים